Referat årsmøte BMW CCN Sogn og Fjordane Søndag 25.3.2012.

Dei oppmøtte var:

Svenn Marius Hoffrenning,Trym Haugen,Inge Teigen, Daniel Breidvik,

Bjørnar Solvorn, Thomas Kollsete, Jon Arne Fimreite, Tom Erik, og Stig Lerheim

 

Sak 1: Økonomi:

Kasserar gjekk gjennom rekneskapet for 2011 og budsjettet for 2012. I fjor var utgiftene høgare enn inntektene og det vart brukt av oppsparte midlar. Dette pga investering i ulikt utstyr som partytelt, grill, samt ulike klubbeffektar for sal. Ein forventar å gå om lag 5000,- kr i overskot i 2012.

Sak 2: Styret:

Styret som blei valt i fjor fungerar bra, og medlemane ynskjer halde fram. Det vart bestemt å ta inn eit nytt medlem i styret, Trym Haugen frå Vik.  Sidan styret no har 6 medlemmar, får leiaren dobbeltstemme.

Styret for 2012:   * Leiar: Svenn Marius Hoffrenning

* Nestleiar: Trym Haugen

* Kasserar: Jon Arne Fimreite

* Styremedlem: Andreas Øren, Daniel Breidvik, Jørgen Naustdal.

 

Sak 3: Terminliste:              * Ynskje om å få til samarbeid med NAF Motorsportklubb på Kaupanger Eksempel på aktivitetar som kan vere aktuelle:

Driftedag/kveld, Powerdrift og hjelpe til med å arrangere driftweekend med motorsportklubben kaupanger

* Tur til avd Hordaland sitt treff på NAF bana på Voss 28. april

* Vik utstilling gammalostfestivalen 26. mai

*Høyanger utstilling 9. Juni Gøyangerdagane

* Sogndal utstilling med amcar klubben.

* Førde treff med gatebilklubben

Ikkje alle datoar er fastslått,men følg med på facebook og www.bmwccn.no/sognogfjordane for oppdateringar.

Sak 4: Rabattavtalar: Skal prøve og få med Folietec i Vik og sjekke om den med Gaupne Bil Senter fortsatt er aktuell.

Sak 5: Annonsering: Skal annonsere treff i Firda og Sogn Avis, facebook og bruke SMS varslinga meir aktivt.

 

264192_125232680895200_116897538395381_210326_4534688_n271192_125232777561857_116897538395381_210331_7707631_n270932_125232604228541_116897538395381_210324_4993122_n270768_125232574228544_116897538395381_210323_2931849_n270472_125235947561540_116897538395381_210393_5590790_n269485_125232727561862_116897538395381_210329_7840421_n269110_125236800894788_376645_n268694_125232920895176_116897538395381_210335_7671686_n268654_125233104228491_116897538395381_210342_5522364_n268344_125236837561451_116897538395381_210438_2058304_n268054_125235794228222_116897538395381_210382_4269160_n268050_125233284228473_116897538395381_210350_6353489_n267952_125233310895137_116897538395381_210351_5287333_n267856_125232457561889_116897538395381_210318_1019439_n267724_125232894228512_116897538395381_210334_6518116_n267604_125235897561545_116897538395381_210389_6521758_n267450_125237310894737_116897538395381_210455_1196693_n267307_125232507561884_116897538395381_210320_6646248_n265071_125232640895204_116897538395381_210325_1001494_n264737_125233144228487_116897538395381_210343_183832_n263402_125232984228503_116897538395381_210338_79922_n263135_125236577561477_116897538395381_210427_6154870_n262238_125232820895186_116897538395381_210332_8299702_n261698_125232480895220_116897538395381_210319_1643342_n261669_125233177561817_116897538395381_210345_202160_n261426_125236374228164_116897538395381_210414_6570603_n261292_125233200895148_116897538395381_210347_1018263_n260269_125233267561808_116897538395381_210349_4809011_n259803_125235984228203_116897538395381_210395_7956193_n